Kỷ luật 2 cựu lãnh đạo quân sự huyện quản lý lỏng lẻo đất quốc phòng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh chủ trì cuộc họp. Ảnh Báo Đắk Lắk.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh chủ trì cuộc họp. Ảnh Báo Đắk Lắk.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh chủ trì cuộc họp. Ảnh Báo Đắk Lắk.
Lên top