Kỳ họp thứ 9 Quốc hội 14 sẽ kéo dài 20,5 ngày, có 2,5 ngày diễn ra chất vấn

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tại phiên họp. Ảnh Gia Hân
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tại phiên họp. Ảnh Gia Hân
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tại phiên họp. Ảnh Gia Hân
Lên top