Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá 14 sẽ kéo dài khoảng 23 ngày

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Lên top