CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN:

Kỳ họp thứ 6 sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.Ảnh: Q.H
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.Ảnh: Q.H
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.Ảnh: Q.H