Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng của đất nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Lên top