Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV: Thẳng thắn và trách nhiệm với cử tri

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê (đoàn TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: T.Vương
Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê (đoàn TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: T.Vương
Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê (đoàn TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: T.Vương
Lên top