Kỳ họp HĐND TP Hà Nội khai mạc ngày mai, sẽ bàn những gì?

Phó chủ tịch TT HĐND TP Hà Nội thông tin về kỳ họp. Ảnh Cổng TTĐT Hà Nội
Phó chủ tịch TT HĐND TP Hà Nội thông tin về kỳ họp. Ảnh Cổng TTĐT Hà Nội
Phó chủ tịch TT HĐND TP Hà Nội thông tin về kỳ họp. Ảnh Cổng TTĐT Hà Nội
Lên top