Quảng Trị:

Kỳ họp HĐND "không giấy tờ" để dành thời gian thảo luận và chất vấn

Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top