Kỳ họp bất thường HĐND TP Hà Nội: Thực hiện công tác nhân sự

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội sẽ diễn ra ngày 9.4. Ảnh: TL
Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội sẽ diễn ra ngày 9.4. Ảnh: TL
Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội sẽ diễn ra ngày 9.4. Ảnh: TL
Lên top