Kỳ họp 9: Quốc hội sẽ miễn nhiệm Uỷ viên UBTVQH với bà Nguyễn Thanh Hải

Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội. Ảnh PV
Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội. Ảnh PV
Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội. Ảnh PV
Lên top