Kỳ họp 9: Quốc hội bầu Hội đồng bầu cử Quốc gia, miễn nhiệm Phó Thủ tướng

Ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh Cường Ngô
Ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh Cường Ngô
Ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh Cường Ngô
Lên top