Kỳ họp 10, Quốc hội sẽ góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời tại họp báo trước kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV. Ảnh T.Vương
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời tại họp báo trước kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV. Ảnh T.Vương
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời tại họp báo trước kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV. Ảnh T.Vương
Lên top