“Kỳ án gỗ trắc”: Thêm một đoàn ĐBQH kiến nghị xem xét lại các bản án

Bị tòa án triệu tập nhiều lần, nhưng phải đến phiên phúc thẩm, những người giám định mới chịu đến tòa. Họ thừa nhận, họ không có tư cách giám định tư pháp. Ảnh: P.V
Bị tòa án triệu tập nhiều lần, nhưng phải đến phiên phúc thẩm, những người giám định mới chịu đến tòa. Họ thừa nhận, họ không có tư cách giám định tư pháp. Ảnh: P.V
Bị tòa án triệu tập nhiều lần, nhưng phải đến phiên phúc thẩm, những người giám định mới chịu đến tòa. Họ thừa nhận, họ không có tư cách giám định tư pháp. Ảnh: P.V
Lên top