Kỳ 2: Kỳ quái hai chị em ruột đều bị cắt bỏ tử cung ở Bắc Giang: Bệnh viện Sản Nhi trả lời vòng vo, thiếu thuyết phục