KTNN chuyển 5 vụ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh: Quốc hội
Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh: Quốc hội
Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh: Quốc hội
Lên top