Kịp thời xét xử các vụ án tham nhũng, tăng tỷ lệ thu hồi tài sản

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: QH
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: QH
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: QH
Lên top