Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế

Kinh tế tư nhân có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Ảnh: C.Ngô
Kinh tế tư nhân có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Ảnh: C.Ngô
Kinh tế tư nhân có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Ảnh: C.Ngô
Lên top