Kinh tế tư nhân, động lực quan trọng của nền kinh tế

Vai trò cột trụ của kinh tế tư nhân đang được nhìn nhận, đánh giá đúng. Ảnh minh hoạ: Vũ Long
Vai trò cột trụ của kinh tế tư nhân đang được nhìn nhận, đánh giá đúng. Ảnh minh hoạ: Vũ Long
Vai trò cột trụ của kinh tế tư nhân đang được nhìn nhận, đánh giá đúng. Ảnh minh hoạ: Vũ Long
Lên top