Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiệt tác tượng Phật bị đánh cắp đã được tìm thấy ở… ven đường