Kiện toàn tổ chức, nhân sự 2 địa phương

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Ngân.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Ngân.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Ngân.
Lên top