Kiện toàn nhiều chức danh của HĐND TP Hải Phòng

HĐNĐ TP Hải Phòng đã miễn nhiệm và bầu mới nhiều chức danh thuộc HĐND và UBND thành phố. Ảnh HT
HĐNĐ TP Hải Phòng đã miễn nhiệm và bầu mới nhiều chức danh thuộc HĐND và UBND thành phố. Ảnh HT
HĐNĐ TP Hải Phòng đã miễn nhiệm và bầu mới nhiều chức danh thuộc HĐND và UBND thành phố. Ảnh HT
Lên top