Kiện toàn nhân sự Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Ảnh: Gia Hân
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Ảnh: Gia Hân
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Ảnh: Gia Hân
Lên top