Kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định lập Quy hoạch hệ thống du lịch

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: TTXVN
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: TTXVN
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: TTXVN
Lên top