Kiện toàn nhân sự chủ chốt 20 địa phương

Họp HĐND Thành phố Hà Nội. Ảnh: KTĐT.
Họp HĐND Thành phố Hà Nội. Ảnh: KTĐT.