Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực. Ảnh Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực. Ảnh Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực. Ảnh Nhật Bắc
Lên top