Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí. Ảnh Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí. Ảnh Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí. Ảnh Đức Tuân
Lên top