Kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Ảnh: Quang Vinh
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Ảnh: Quang Vinh
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Ảnh: Quang Vinh
Lên top