Kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo, khối Chính phủ có 4 Phó Thủ tướng

Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời tại họp báo. Ảnh Phạm Đông
Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời tại họp báo. Ảnh Phạm Đông
Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời tại họp báo. Ảnh Phạm Đông
Lên top