Kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng, “tham nhũng vặt”

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt khiến người dân bức xúc. Ảnh T.Vương
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt khiến người dân bức xúc. Ảnh T.Vương
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt khiến người dân bức xúc. Ảnh T.Vương
Lên top