Kiên quyết không đầu tư các dự án nâng cấp đường độc đạo theo hình thức BOT

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Nhật Bắc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Nhật Bắc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Nhật Bắc
Lên top