Kiến nghị xử lý 69 văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: M.H
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: M.H
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: M.H
Lên top