Kiến nghị thu hồi hàng trăm tỉ đồng do chi sai chế độ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Quốc hội
Lên top