Kiến nghị hỗ trợ đảm bảo nguồn lao động cho các doanh nghiệp

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến báo cáo tại phiên họp. Ảnh: QH
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến báo cáo tại phiên họp. Ảnh: QH
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến báo cáo tại phiên họp. Ảnh: QH
Lên top