Kiến nghị Bộ Công an điều tra sai phạm tại Khu liên hợp thể thao quốc gia

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Đăng Huỳnh
Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Đăng Huỳnh
Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top