Kiên Giang: Xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch

Xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu là định hướng và mục tiêu phát triển cho Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang. Ảnh: P.V
Xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu là định hướng và mục tiêu phát triển cho Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang. Ảnh: P.V
Xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu là định hướng và mục tiêu phát triển cho Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang. Ảnh: P.V
Lên top