Kiên Giang: Xã đảo xa nhất đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

Cử tri xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang) xem thông tin, tiểu sử các ứng cử viên trước ngày bầu cử. Ảnh: PV
Cử tri xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang) xem thông tin, tiểu sử các ứng cử viên trước ngày bầu cử. Ảnh: PV
Cử tri xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang) xem thông tin, tiểu sử các ứng cử viên trước ngày bầu cử. Ảnh: PV
Lên top