Kiên Giang: Thông qua 8 nghị quyết về đầu tư công và công tác bầu cử

Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 27 - Hội đồng nhân dân tỉnh. Ảnh: PV
Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 27 - Hội đồng nhân dân tỉnh. Ảnh: PV
Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 27 - Hội đồng nhân dân tỉnh. Ảnh: PV
Lên top