Kiên Giang: Tặng quà cho nước bạn Campuchia phòng, chống dịch COVID-19

Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những trang bị vật tư y tế và các nhu yếu phẩm thiết yếu giúp các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những trang bị vật tư y tế và các nhu yếu phẩm thiết yếu giúp các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những trang bị vật tư y tế và các nhu yếu phẩm thiết yếu giúp các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top