Kiên Giang: Sẵn sàng phương án phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Các đơn vị luyện tập những tình huống ứng phó trong phương án bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần XI. Ảnh: PV
Các đơn vị luyện tập những tình huống ứng phó trong phương án bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần XI. Ảnh: PV
Các đơn vị luyện tập những tình huống ứng phó trong phương án bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần XI. Ảnh: PV
Lên top