Kiên Giang: Nhiều thông tin về khoảng 1.000 hài cốt liệt sĩ thất lạc

Các nhân chứng lịch sử cung cấp thêm những thông tin liên quan và vị trí trên thực địa về hài cốt liệt sĩ ở huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: N.A
Các nhân chứng lịch sử cung cấp thêm những thông tin liên quan và vị trí trên thực địa về hài cốt liệt sĩ ở huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: N.A
Các nhân chứng lịch sử cung cấp thêm những thông tin liên quan và vị trí trên thực địa về hài cốt liệt sĩ ở huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: N.A
Lên top