Kiên Giang: "Mục tiêu kép” giúp ổn định, phát triển kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang duy trì được tính ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Ảnh: PV
Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang duy trì được tính ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Ảnh: PV
Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang duy trì được tính ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Ảnh: PV
Lên top