Kiên Giang: Kỷ luật giám đốc Bưu điện huyện Phú Quốc

Để xảy ra nhiều sai phạm, Giám đốc Bưu điện huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bị kỷ luật. Ảnh: PV
Để xảy ra nhiều sai phạm, Giám đốc Bưu điện huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bị kỷ luật. Ảnh: PV
Để xảy ra nhiều sai phạm, Giám đốc Bưu điện huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bị kỷ luật. Ảnh: PV
Lên top