Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiên Giang: Hỏa hoạn liên tiếp, thiệt hại hàng tỉ đồng