Kiên Giang: Dự kiến xã đảo xa nhất bầu cử sớm 2 ngày

Công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra đúng tiến độ theo Luật Bầu cử. Ảnh: PV
Công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra đúng tiến độ theo Luật Bầu cử. Ảnh: PV
Công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra đúng tiến độ theo Luật Bầu cử. Ảnh: PV
Lên top