Kiên Giang: Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5 năm tới đạt từ 7,24% trở lên

UBND tỉnh Kiên Giang định hướng phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, trong mối liên kết vùng, các trung tâm kinh tế lớn trong và ngoài nước. Ảnh: PV
UBND tỉnh Kiên Giang định hướng phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, trong mối liên kết vùng, các trung tâm kinh tế lớn trong và ngoài nước. Ảnh: PV
UBND tỉnh Kiên Giang định hướng phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, trong mối liên kết vùng, các trung tâm kinh tế lớn trong và ngoài nước. Ảnh: PV
Lên top