Kiên Giang: Công bố kết quả giám định ADN 27 hài cốt liệt sĩ

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sạy xúc động khi tìm gặp mộ phần chứa hài cốt liệt sĩ là con trai mình. Ảnh: N.A
Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sạy xúc động khi tìm gặp mộ phần chứa hài cốt liệt sĩ là con trai mình. Ảnh: N.A
Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sạy xúc động khi tìm gặp mộ phần chứa hài cốt liệt sĩ là con trai mình. Ảnh: N.A
Lên top