Kiên Giang có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Đồng chí Mai Văn Huỳnh (bìa trái) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lâm Minh Thành (bìa phải) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Đồng chí Mai Văn Huỳnh (bìa trái) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lâm Minh Thành (bìa phải) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Đồng chí Mai Văn Huỳnh (bìa trái) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lâm Minh Thành (bìa phải) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Lên top