Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình:

“Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển tất cả các ngành kinh tế”

Lên top