Kiên Giang: Cơ động các phương án bảo vệ công tác bầu cử

Thực tập các phương án chữa cháy cứu nạn nâng cao sức chiến đấu khi có tình huống xấu xảy ra. Ảnh: PV
Thực tập các phương án chữa cháy cứu nạn nâng cao sức chiến đấu khi có tình huống xấu xảy ra. Ảnh: PV
Thực tập các phương án chữa cháy cứu nạn nâng cao sức chiến đấu khi có tình huống xấu xảy ra. Ảnh: PV
Lên top