Kiên Giang có 99,7% cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ cao hơn nhiệm kỳ trước

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV
Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV
Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV
Lên top